SolrNet.Exceptions.SolrConnectionException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:8983 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HttpWebAdapters.Adapters.HttpWebRequestAdapter.GetResponse() at SolrNet.Impl.SolrConnection.GetResponse(IHttpWebRequest request) at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) --- End of inner exception stack trace --- at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) at SolrNet.Impl.SolrQueryExecuter`1.Execute(ISolrQuery q, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrBasicServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at TagFun.GetSoft() Tải ứng dụng viết ghi chú cho file pdf cho Điện thoại, download viet ghi chu cho file pdf
 ỨNG DỤNG - viết ghi chú cho file pdf

ứng dụng liên quan tới "viết ghi chú cho file pdf" được tìm thấy

Tìm thêm:
viết ghi chú cho file pdf trên Android viết ghi chú cho file pdf trên iphone, ipad viết ghi chú cho file pdf trên winphone
 Danh sách các ứng dụng được tổng hợp dựa theo từ khoá "viết ghi chú cho file pdf". Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm phía trên để tìm thêm các ứng dụng khác theo đúng ý của mình để download.
Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ