phone tracker for windows phone icon download

phone tracker for windows phone Theo dõi, quản lý điện thoại Windows Phone

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

phone tracker for windows phone 1.2.0.0

Phiên bản:
1.2.0.0
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
Windows Phone 7.5
Downloads:
2852
Size:
1 MB
Phát hành:
KTH consult
Cập nhật:
16/09/2014

Đánh giáChém Gió

Download phone tracker for windows phone 1.2.0.0

Trần Văn Việt

phone tracker for windows phone 8 là ứng dụng theo dõi điện thoại trên windows phone 8. Nó sẽ cung cấp vị trí của bạn thông qua tính năng định vị GPS. Các thông tin sẽ được cập nhật liên tục sau 30 phút.

advertisements





phone tracker for windows phone 8 là công cụ hiển thị biểu đồ di chuyển của bạn hàng ngày. Bên cạnh đó còn có thể kết nối tới SkyDrive để sao lưu dữ liệu theo dõi vị trí. Đồng thời bạn có thể xoá bỏ mọi vị trí đã đăng ký dễ dàng.

Các tính năng chính của phone tracker for windows phone 8:

- Ứng dụng theo dõi điện thoại trên windows phone 8
- Cung cấp vị trí của bạn thông qua tính năng định vị GPS
- Các thông tin sẽ được cập nhật liên tục sau 30 phút
- Hiển thị biểu đồ di chuyển của bạn hàng ngày.
- Kết nối tới SkyDrive để sao lưu dữ liệu theo dõi vị trí.
- Xoá bỏ mọi vị trí đã đăng ký dễ dàng.

Một số hình ảnh khác trong phone tracker for windows phone





Cập nhật vào: 16/09/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng phone tracker for windows phone được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải phone tracker for windows phone và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ