Top download trên Chụp - Chỉnh sửa ảnh

 


Mới nhất trên Chụp - Chỉnh sửa ảnh

 

PHẦN MỀM MÁY TÍNH Mới cập nhật

 • TickTick 3.4.0.2

  TickTick là ứng dụng hỗ trợ người dùng lên danh sách tất cả công việc trong một môi trường thân thiện, thiết lập các công việc quan trọng và lên lịch các hoạt động. Ứng dụng cho phép người dùng truy cập vào danh sách công việc trên thiết bị khác nhau như Android, iPhone, Mac hoặc trên giao diện web.

 • App Cloner 1.5.35

  App Cloner là ứng dụng đa tài khoản duy nhất, cho pháp tạo những bản sao đích thực và hoàn toàn độc lập. Với App Cloner, người dùng có thể dễ dàng tạo và cài đặt nhiều phiên bản khác nhau của các ứng dụng hiện có.

 • QOwnNotes 20.1.9 build 5275

  QOwnNotes là ứng dụng tạo ghi chú trên máy tính, cho phép người dùng phân loại, quản lý, kết xuất hoặc in ấn, mã hóa hoặc đồng bộ, chèn hình ảnh, dán HTML hoặc đa phương tiện vào ghi chú theo nhu cầu.

 • Navicat for SQLite 15.0.9

  Cập nhật Navicat for SQLite 11.0.18 (32bit): Quản lý cơ sở dữ liệu

 • Aml Pages 9.88 build 2809

  Aml Pages là một công cụ linh hoạt với nhiệm vụ tổ chức ghi chú và sắc xếp chúng trong một cấu trúc cây theo thứ tự. Bạn có thể lưu các thông tin, trang web, mật khẩu và các dữ liệu quan trọng khác trên một phần của cây. Với hàng loạt các hỗ trợ như viết ghi chú các chú ý, tìm kiếm nâng cao văn bản, chèn tập tin với các liên kết hình ảnh và thời gian ngày tháng, mã hoá tài liệu và bảo vệ mật khẩu,...

 • Oracle VM VirtualBox for Mac 6.1.2 build 135662

  Oracle VM VirtualBox for Mac dùng để tạo ra các máy ảo trên một hệ điều hành. Nó có thể tạo ra rất nhiều các máy ảo với các hệ điều hành khác nhau và có thể xử lý các công việc một cách đôc lập cùng với có đầy đủ các chức năng. Nó phục vụ tốt cho công việc như tạo mô hình liên kết các máy tính, công việc cần nhiều hệ điều hành khác nhau, thực hiện công việc nghiên cứu thử nghiệm…..Nhưng để tạo được máy thì phần cứng của máy thât cũng phải đảm bảo về dung lượng và kích thướng chứa các máy ảo.

 • Musixmatch 3.8.3886.0

  Soft mới xuất bản

 • Easy Photo Editor 1.44

  Cập nhật Easy Photo Editor 1.43:

 • GSA Search Engine Ranker 14.30

  Cập nhật GSA Search Engine Ranker 14.28:

 • Adobe Audition cc 2020 build 13.0.2.35

  Cập nhật Adobe Audition cc 2020 build 13.0.2.35:

Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ