Weather+ for iPad icon download

Weather+ for iPad Xem thời tiết cho iPad

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

Weather+ for iPad 2.50

Phiên bản:
2.50
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
iOS 6.0
Downloads:
1522
Size:
358 MB
Phát hành:
International Travel Weather Calculator
Cập nhật:
27/07/2014

Đánh giáChém Gió

Download Weather+ for iPad 2.50

Thuy le

Weather+ for iPad là ứng dụng theo dõi thời tiết không gian trên iPad. Nó sẽ hiển thị chi tiết tốc độ của gió, mặt trời. Ngoài ra còn cung cấp nhiệt độ của mặt trời được tính bằng độ K.

advertisements

Weather+ for iPad là công cụ để cảnh báo những diễn biến bất thường của các tiểu hành tinh. Bên cạnh đó còn có kích cỡ, vị trí, khoảng cách của các tiểu hành tinh ứng với chi tiết ngày tháng. Các thông tin này luôn được cập nhật một cách thường xuyên liên tục.

Các tính năng chính của Weather+ for iPad:

- Ứng dụng theo dõi thời tiết không gian trên iPad
- Hiển thị chi tiết tốc độ của gió, mặt trời.
- Cung cấp nhiệt độ của mặt trời được tính bằng độ K.
- Kích cỡ, vị trí, khoảng cách của các tiểu hành tinh ứng với chi tiết ngày tháng.
- Các thông tin này luôn được cập nhật một cách thường xuyên liên tục.

Một số hình ảnh khác trong Weather+ for iPad
 

Cập nhật vào: 27/07/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Weather+ for iPad được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải Weather+ for iPad và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ