SolrNet.Exceptions.SolrConnectionException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:8983 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HttpWebAdapters.Adapters.HttpWebRequestAdapter.GetResponse() at SolrNet.Impl.SolrConnection.GetResponse(IHttpWebRequest request) at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) --- End of inner exception stack trace --- at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) at SolrNet.Impl.SolrQueryExecuter`1.Execute(ISolrQuery q, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrBasicServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at TagFun.GetSoft() Tải ứng dụng xem phim cho ipad cho Điện thoại, download xem phim cho ipad
 ỨNG DỤNG - xem phim cho ipad

ứng dụng liên quan tới "xem phim cho ipad" được tìm thấy

Tìm thêm:
xem phim cho ipad trên Android xem phim trên iphone, ipad xem phim trên winphone
 Danh sách các ứng dụng được tổng hợp dựa theo từ khoá "xem phim cho ipad". Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm phía trên để tìm thêm các ứng dụng khác theo đúng ý của mình để download.
Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ