Priceline Hotels  icon download

Priceline Hotels Đặt vé máy bay và khách sạn giá rẻ

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

Priceline Hotels 2.0.0.1

Phiên bản:
2.0.0.1
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
Windows Phone 7.5/8
Downloads:
366500
Size:
3 MB
Phát hành:
Priceline
Cập nhật:
19/05/2014

Đánh giáChém Gió

Download Priceline Hotels 2.0.0.1

Đỗ Thanh Hải

Priceline - Hotels for Windows Phone là trình ứng dụng cho phép người sử dụng có thể đặt phòng nhà nghỉ khách sạn và vé máy bay giá rẻ. Nó được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Nó cung cấp trên 200,000 khách sạn được giảm giá trong ngày.

advertisements

Priceline - Hotels for Windows Phone giúp người dùng có sử dụng tính năng đấu giá phòng để tiết kiệm chi phí cho mình. Và sắp xếp được những dịch vụ sử dụng theo giá hay theo các deal hoặc sắp xếp theo lời bình.

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline - Hotels for Windows Phone có thể đặt phòng nhà nghỉ khách sạn với chi phí giá rẻ hay các phòng thuộc loại cao cấp. Bạn còn có thể tra cứu các đường bay dễ dàng.

Priceline - Hotels for Windows Phone giúp bạn đặt vé máy bay tới nhiều nơi trên khắp thế giới. Và đồng thời giúp người dùng có thể sắp xếp các chuyến bay theo nhiều cách như giá, thời gian. Ngoài ra bạn có thể tra cứu bằng tên của sân bay, hay tên của thành phố...

Các tính năng chính của Priceline - Hotels for Windows Phone:

- Đặt phòng nhà nghỉ và vé máy bay giá rẻ
- Đặt nhanh và dễ dàng
- trên 200,000 khách sạn giảm giá trong ngày
- Sắp xếp được những dịch vụ.
- Tra cứu các đường bay dễ dàng.
- Đặt vé máy bay
- Sắp xếp các chuyến bay

Hình ảnh trong ứng dụng Priceline - Hotels for Windows Phone:

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Priceline Hotels for Windows Phone

Cập nhật vào: 19/05/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Priceline Hotels được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải Priceline Hotels và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ