SkyDrive  icon download

SkyDrive Lưu trữ dữ liệu đám mây trên Windows Phone

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

SkyDrive 4.1.2.0

Phiên bản:
4.1.2.0
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
Windows Phone 7.5/8
Downloads:
366166
Size:
2 MB
Phát hành:
Microsoft
Cập nhật:
22/05/2014

Đánh giáChém Gió

Download SkyDrive 4.1.2.0

Thu Hà

SkyDrive for Windows Phone giúp lưu giữ dữ liệu trên Windows Phone. Tiện ích có dung lượng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cao nhất. Và bạn có thể tải cùng đồng bộ dữ liệu tập tin nhanh chóng một cách trực tuyến.

advertisements





SkyDrive for Windows Phone có dung lượng để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu cao nhất hiện nay. Với dung lượng là 7GB cùng việc bạn có thể up lên 25GB dữ liệu.

SkyDrive for Windows Phone truy cập toàn bộ các nội dung SkyDrive. Như chia sẻ dữ liệu tập tin. Ngoài ra bạn có thể xem tài liệu thông tin mới gần đây.
 
SkyDrive for Windows Phone giúp tải ảnh cùng video lên SkyDrive nhanh chóng. Đồng thời bạn có thể chia sẻ dữ liệu tập tin cùng ảnh. Nó còn có thể gửi link bằng email nhanh. Ứng dụng giúp thực hiện việc copy, sao lưu, xóa tập tin.

Các tính năng chính của SkyDrive for Windows Phone:

- Quản lý dữ liệu và chia sẻ
- Đồng bộ dữ liệu
- Dung lượng là 7GB
- up lên 25GB dữ liệu.
- Truy cập toàn bộ các nội dung SkyDrive.
- Chia sẻ dữ liệu tập tin
- Xem tài liệu thông tin mới gần đây.
- Tải ảnh cùng video lên SkyDrive
- Gửi link bằng email
- Chia sẻ dữ liệu tập tin cùng ảnh.
- Xóa tập tin

Một số hình ảnh khác





Cập nhật vào: 22/05/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng SkyDrive được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải SkyDrive và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ