SolrNet.Exceptions.SolrConnectionException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it 127.0.0.1:8983 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() at HttpWebAdapters.Adapters.HttpWebRequestAdapter.GetResponse() at SolrNet.Impl.SolrConnection.GetResponse(IHttpWebRequest request) at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) --- End of inner exception stack trace --- at SolrNet.Impl.SolrConnection.Get(String relativeUrl, IEnumerable`1 parameters) at SolrNet.Impl.SolrQueryExecuter`1.Execute(ISolrQuery q, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrBasicServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at SolrNet.Impl.SolrServer`1.Query(ISolrQuery query, QueryOptions options) at TagFun.GetSoft() Tải ứng dụng học tiếng anh trẻ em cho Điện thoại, download hoc tieng anh tre em
 



ỨNG DỤNG - học tiếng anh trẻ em

ứng dụng liên quan tới "học tiếng anh trẻ em" được tìm thấy

Tìm thêm:
học tiếng anh trẻ em trên Android học tiếng anh trẻ em trên iphone, ipad học tiếng anh trẻ em trên winphone
 Danh sách các ứng dụng được tổng hợp dựa theo từ khoá "học tiếng anh trẻ em". Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm phía trên để tìm thêm các ứng dụng khác theo đúng ý của mình để download.
Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ