Mocha VNC for Windows Mobile icon download

Mocha VNC for Windows Mobile Truy cập máy tính từ Windows Phone

35/5

Download

Bắt đầu tải

Mocha VNC for Windows Mobile

Phiên bản:
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
Pocket PC 2000/2002, Windows Mobile 2003
Downloads:
366233
Size:
104,7 KB
Phát hành:
MochaSoft
Cập nhật:
23/05/2014

Đánh giáChém Gió

Download Mocha VNC for Windows Mobile

Thu Hà

Mocha VNC for Windows Mobile là tiện ích cho phép người dùng có thể truy cập vào VNC Server. Người dùng sẽ kết nối đến máy tính được cài hệ điều hành Windows, Mac OS X hay Linux. Bạn có thể xem tập tin dữ liệu, cùng các chương trình, hay các nguồn chỉ với chiếc di động của bạn.

advertisements

Mocha VNC for Windows Mobile được dùng để thiết kế trên .NET Compact Framework 2.0. Người dùng sẽ được mã hóa mật khẩu của mình cùng với chuẩn giao thức VNC.

Mocha VNC for Windows Mobile hỗ trợ tùy chọn UltraVNC MS-Logon cùng máy chủ. Ngoài ra nó còn cung cấp chế độ hiển thị bình thường hay nằm ngang.

Mocha VNC for Windows Mobile có chế độ đối với màu sắc 8 và 32 bit. Đồng thời ứng dụng dành cho phiên bản Apple của VNC (Apple Remote Desktop).

Mocha VNC for Windows Mobile cung cấp chuột cục bộ. Đồng thời nó được kiểm tra cùng với RealVNC, TightVNC, UltraVNC, OSXvnc và Apple Remote Desktop một cách kỹ càng.

Các tính năng chính của Mocha VNC for Windows Mobile:

- Truy cập trực tuyến từ xa vào máy tính
- Xem tập tin dữ liệu
- Cung cấp chuột cục bộ.
- Có chế độ đối với màu sắc 8 và 32 bit
- Tùy chọn UltraVNC MS-Logon cùng máy chủ
- Thiết kế trên .NET Compact Framework 2.0.
 

Cập nhật vào: 23/05/2014

Chém Gió

Bài viết liên quan

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mocha VNC for Windows Mobile được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải Mocha VNC for Windows Mobile và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ