Hide photos+pics+videos vault  icon download

Hide photos+pics+videos vault Bảo mật, ẩn giấu ảnh cho iOS

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

Hide photos+pics+videos vault 1.0

Phiên bản:
1.0
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
iOS 4.3
Downloads:
909
Size:
9.5 MB
Phát hành:
Aminsoft LLC
Cập nhật:
26/09/2014

Đánh giáChém Gió

Download Hide photos+pics+videos vault 1.0

Đỗ Thanh Hải

Hide photos+pics+videos vault For iOS là ứng dụng ẩn hình ảnh trên iOS. Các hình ảnh sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Với tính năng Granular Security, nó sẽ tự động xoá các hình ảnh đặc biệt, nhạy cảm trong các album một khi có ai đó đăng nhập với mật khẩu sai.

advertisements

Hide photos+pics+videos vault For iOS là công cụ bảo vệ dữ liệu cung cấp 2 tài khoản dành cho quản trị viên và người dùng. Đối với người quản trị bạn sẽ có mọi quyền với hình ảnh bí mật của mình. Còn dành cho người dùng, bạn có thể lựa chọn các hình ảnh sẽ được hiển thị đối với mọi người.

Các tính năng chính của Hide photos+pics+videos vault For iOS:

- Ứng dụng ẩn hình ảnh trên iOS
- Các hình ảnh sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu
- Tự động xoá các hình ảnh đặc biệt trong các album khi đăng nhập với mật khẩu sai.
- Cung cấp 2 tài khoản dành cho quản trị viên và người dùng

Một số hình ảnh khác trong Hide photos+pics+videos vault For iOS

Cập nhật vào: 26/09/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hide photos+pics+videos vault được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải Hide photos+pics+videos vault và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ