Khách sạn Việt  icon download

Khách sạn Việt Tìm khách sạn Việt trên iPhone

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

Khách sạn Việt 1.1

Phiên bản:
1.1
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
iOS 5.1 trở lên
Downloads:
366266
Size:
2,6 MB
Phát hành:
Tuan Dung Cao
Cập nhật:
14/03/2014

Đánh giáChém Gió

Download Khách sạn Việt 1.1

Đỗ Thanh Hải

Khách sạn Việt for iOS là trình ứng dụng cho phép người sử dụng có được các thông tin về các khách sạn Việt. Ứng dụng giúp bạn tìm kiếm nơi nghỉ ngơi một cách dễ dàng trên đất nước Việt Nam. Đây là một giải pháp hữu dụng và tốt nhất cho bạn về tìm kiếm.

advertisements

Giao diện Khách sạn Việt for iOS được thiết kế thân thiện với người dùng. Ngoài ra nội dung của ứng dụng lại vô cùng phong phú đa dạng chắc chắn sẽ làm hài lòng người sử dụng. Các thông tin được đính kèm bằng hình ảnh cụ thể.

Khách sạn Việt for iOS

Khách sạn Việt for iOS giúp bạn tra cứu vị trí chính xác nhanh chóng. Bạn có thể tìm kiếm theo điểm đến hay theo khu vực. Hoặc người dùng có thể tra cứu theo địa chỉ cũng như vị trí của mình.

Ngoài ra người dùng có thể tra cứu và lọc bằng xếp hạng theo vị trí, khoảng cách so với vị trí của mình đang ở hiện tại. Khách sạn Việt for iOS tích hợp nhiều vị trí, địa điểm ở Hà nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Các tính năng chính của Khách sạn Việt for iOS:

- Tra cứu khách sạn Việt
- Hơn 30000 vị trí
- Tra cứu vị trí chính xác
- Tìm kiếm theo điểm đến, theo khu vực
- Tra cứu theo địa chỉ...
- Lọc bằng xếp hạng theo vị trí
- Tích hợp nhiều vị trí

Một số hình ảnh khác

Khách sạn Việt for iOS

Khách sạn Việt for iOS

Cập nhật vào: 14/03/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khách sạn Việt được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải Khách sạn Việt và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ