TrackMyDrive Mileage Tracker  icon download

TrackMyDrive Mileage Tracker Theo dõi đường đi cho iPhone, iPad

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

TrackMyDrive Mileage Tracker 26.1.2

Phiên bản:
26.1.2
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
iOS 7.0
Downloads:
1761
Size:
21.7 MB
Phát hành:
Trackmydrive LLC
Cập nhật:
25/09/2014

Đánh giáChém Gió

Download TrackMyDrive Mileage Tracker 26.1.2

Thuy le

TrackMyDrive - Mileage Tracker For iOS là ứng dụng theo dõi số dặm qua GPS trên iOS. Nó sẽ kiểm tra toàn bộ chuyến đi của người dùng. Đồng thời tiến hành tính toán chi phí, khấu trừ, bồi hoàn cho công ty... một cách tự động.

advertisements

TrackMyDrive - Mileage Tracker For iOS là công cụ theo dõi chuyến đi và số dặm của người dùng với đồng hồ đo tốc độ chính xác. Các chuyến đi sẽ được báo cáo lại bằng file có định dạng PDF, CSV hoặc EXCEL. Đồng thời theo dõi thuế và quản lý việc hoàn trả, thêm các chuyến đi mới dễ dàng theo địa chỉ.

Các tính năng chính của TrackMyDrive - Mileage Tracker For iOS:

- Ứng dụng theo dõi số dặm qua GPS trên iOS
- Kiểm tra toàn bộ chuyến đi của người dùng
- Tính toán chi phí, khấu trừ, bồi hoàn cho công ty... một cách tự động.
- Các chuyến đi sẽ được báo cáo lại bằng file có định dạng PDF, CSV...

Một số hình ảnh khác trong TrackMyDrive - Mileage Tracker For iOS

Cập nhật vào: 25/09/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng TrackMyDrive Mileage Tracker được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải TrackMyDrive Mileage Tracker và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ