GSam Battery Monitor  icon download

GSam Battery Monitor Quản lý, giám sát pin điện thoại Android

35/5

Free Download

Bắt đầu tải

GSam Battery Monitor 2.43

Phiên bản:
2.43
Bản quyền:
 
Yêu cầu:
Android 1.5 and up
Downloads:
355000
Size:
2,5 MB
Phát hành:
GSam Labs
Cập nhật:
06/05/2014

Đánh giáChém Gió

Download GSam Battery Monitor 2.43

Thuy le

GSam Battery Monitor for Android là công cụ cung cấp nhiều tính năng giám sát toàn diện việc sử dụng pin dành cho Android. Phần mềm hiển thị hiện trạng pin, thể hiện lượng pin còn lại, khoảng thời gian ước lượng cao nhất,... Chương trình tính toán thời lượng sử dụng dựa trên các tiêu chí: thời gian đàm thoại, thời gian màn hình hoạt động, thời gian điện thoại kết nối tín hiệu,...

advertisements

GSam Battery Monitor for Android là phần mềm chuyên dụng cung cấp nhiều tính năng giám sát toàn diện việc sử dụng pin dành cho Android. Icon chương trình sẽ hiển thị hiện trạng trong thanh status, thể hiện lượng pin còn lại ở thời điểm hiện tại và khoảng thời gian ước lượng cao nhất. Ứng dụng hỗ trợ 2 widget, có thể hiển thị những thành phần gây tốn pin nhiều nhất trên điện thoại như Screen, Bluetooth,...

Tiện ích GSam Battery Monitor for Android có thể ước lượng thời gian sử dụng còn lại dựa vào việc sử dụng kể từ khi tháo sạc hay dựa vào việc sử dụng thiết bị qua một khoảng thời gian cụ thể. Phần mềm có thể tính toàn thời gian nói chuyện còn lại và hiển thị khoảng thời gian sạc đầy thiết bị. Thời gian màn hình hoạt động cũng được ghi lại và thông tin đến người dùng.

GSam Battery Monitor for Android cung cấp thời gian điện thoại kết nối tín hiệu, bao gồm khoảng thời gian điện thoại kết nối với những tín hiệu khác nhau. Người dùng cũng có thể xem lượng dữ liệu đã truyền qua mạng di động.

Các tính năng chính của GSam Battery Monitor for Android:

- Giám sát toàn diện việc sử dụng pin.
- Thể hiện lượng pin còn lại khoảng thời gian ước lượng cao nhất.
- Hiển thị những thành phần gây tốn pin nhiều nhất.
- Ước lượng thời gian sử dụng còn lại.
- Tính toàn thời gian đàm thoại, màn hình hoạt động, kết nối tín hiệu,...

Một số hình ảnh khác

Cập nhật vào: 06/05/2014

Chém Gió

Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng GSam Battery Monitor được chúng tôi biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc tải GSam Battery Monitor và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng ứng dụng này, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".
Sponsored links


Ứng dụng Liên quan

Sponsored links


Top

Copyright 2017 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ