Top download trên Y tế - Sức khỏe

 


Mới nhất trên Y tế - Sức khỏe

 

PHẦN MỀM MÁY TÍNH Mới cập nhật

 • Luật thương mại số 36/2005/QH11 File DOC

  Luật thương mại số 36/2005/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 06 năm 2005, đưa ra các quy định về hoạt động thương mại trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối tượng áp dụng của luật thương mại là toàn bộ các thương nhân, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại.

 • Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 File DOC

  Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 là luật cán bộ công chức mới nhất hiện nay, đưa ra các quy định về hoạt động của cán bộ, công chức và các quyền hạn cũng như nghĩa vụ của cán bộ trong chức trong quá trình thi hành công vụ.

 • Hợp đồng lao động thời vụ File DOC

  Mẫu đồng lao động thời vụ là biểu mẫu hợp đồng lao động ngắn ngày được thành lập theo đúng quy định của pháp luật để thỏa thuận làm việc với người lao động đối với các công việc theo mùa vụ hoặc các dự án ngắn hạn với thời gian dưới 3 tháng.

 • Mẫu Đề nghị gia hạn Hợp đồng lao động File DOC

  Mẫu đề nghị gia hạn hợp đồng lao động là biểu mẫu đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để người nước ngoài đó có thể tiếp tục làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

 • Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh File DOC

  Mẫu kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biểu mẫu kế hoạch do các cá nhân lập ra để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đăng ...

 • Biên bản họp phụ huynh File DOC

  Biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu ghi lại nội dung của buổi hợp phụ huynh và các vấn đề thảo luận giữa giáo viên và học sinh trong buổi họp phụ huynh cuối năm. Nội dung chính của biên bản bao gồn các nội dung về thành viên, số lương, các nội dung trao đổi và ý kiến của các bậc phụ huynh.

 • Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm File DOC

  Kế hoạch họp phụ huynh đầu năm là biểu mẫu thông báo của giáo viên chủ nhiệm gửi đến các bậc phụ huynh của học sinh để thông báo thời gian, địa điểm và các nội dung chính diễn ra buổi họp phụ huynh trong năm học mới.

 • Mẫu báo cáo kết quả công việc File DOC

  Hiện nay, các bộ phận, người lao động trong một doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo một khoảng thời gian nhất định để chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt ...

 • Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ File DOC

  Nếu như bạn là người phụ trách đọc diễn văn trong Đại hội chi bộ tới đây, các bạn có thể tham khảo bài diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ để có thể hoàn thiện và nâng cao được kỹ năng để hoàn thiện được một bài diễn văn hay, thu hút sự chú ý, cô đọng, xúc tích và đạt được ý nghĩa là buổi Đại hội đặt ra ban đầu.

 • Gimp Paint Studio for Linux 2.0

  Gimp Paint Studio for Linux mang đến cho người dùng một bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh chuyên nghiệp và đặc sắc. Ngoài các bộ tổ hợp như Gradients, Palettes, Patterns, tool-options thì giờ đây, trong Gimp Paint Studio cho Linux người dùng còn được cung cấp thêm bộ brush. Bộ tổ hợp này sẽ mang đến những hình họa được làm sẵn để trang trí thêm cho tác phẩm.

Top

Copyright 2014 Powered by X-Media J.S.C. All Rights Reserved.

Liên hệ